Izdelava, predelava in montaža dodatne opreme

Edvard Benček s.p., Raičeva 26, 1000 LJUBLJANA, telefon: 041 508 794

MUSTANG FASTBACK 1969

Začeli smo z majhnimi stvarmi, a pokazalo se je, da bo Mustang potreboval še kar nekaj dodatnih popravil (predvsem mehaničnih dodelav).