Izdelava, predelava in montaža dodatne opreme

Edvard Benček s.p., Raičeva 26, 1000 LJUBLJANA, telefon: 041 508 794

Obnova: Zastava Fiat 620 kamionet

Potek obnove in predelave